Riga Container Terminal
RĪGAS TIRDZNIECĪBAS OSTAS UZŅĒMUMS

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„RIGA CONTAINER TERMINAL”

PVN. reģ.Nr. 40103243870
Adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045
Banka: A/S Swedbank, kods HABALV22
Konts: LV60HABA0551026123850

Tālr.: +371 67329816
Fakss: +371 67326501
E-pasts: info@rto.lv
Eksporta iela 15 k-1, Rīga
LV - 1045, Latvija